Nyheder

Medlemstallet var pr. 31. januar på 48 medlemmer, hvilket tæller ca. 90 % af befolkningen i kommunens landsbyer under 2.000 indbyggere; dette giver en god legitimitet og er en god opbakning til vores aktiviteter. I vores arbejde repræsenterer vi naturligvis alle i landdistrikterne(LD) på samme måde, som byrådet repræsenterer alle borgere i Aalborg Kommune selvom, der blot var 68,4 %, der stemte ved sidste kommunalvalg.Kommunerne har de senere år været plaget af besparelser, og vi har alle oplevet serviceforringelser. Landdistriktsområdet er dog sluppet nogenlunde gennem besparelserne. Vi har dog oplevet endnu en besparelse på bogbusserne.

 

Sidste år var der en særlig bevilling til etablering af bredbånd i foramlingshuse, der ikke havde det i forvejen. Det er vi naturligvis glade for; det kniber dog stadigvæk med at få alle med. I det åbne land er der stadig mange, der har ringe internetforbindelser. Der er ligeledes stadig en del huller i mobilnettet, og vi bliver alle mere og mere afhængige af den elektroniske kommunikation på godt og ondt; vi håber derfor, at kommunen vil gøre deres til at få forbedret situationen. Vi skal ikke glemme, at Regionen er ved at bygge et stort sygehus med relativt få pladser, fordi de troede netforbindelser blot var noget, der var der.

 

Den nye kvikpulje har vist sig at være en succes; der er god søgning på den. Den hurtige ansøgningsprocess er et godt tiltag. Midlerne i Kvikpuljen tages ud af AKA puljen og er derfor en del af denne.

Vi er meget glade for AKA-puljen; de mange projekter, der er gennemført med midler herfra, har haft- og har stor betydning i landsbyerne. Midlerne herfra genererer en overordentligt stor værdi i LD. Sidste år var der rekordmange ansøgninger; i sidste runde 63 ansøgninger. AKAgruppen var desværre nødt til at give afslag på en del af dem. Der var mange ansøgninger, der ikke indeholdt de dokumenter, der kræves i en ansøgning. Derfor – husk at læse betingelserne godt igennem; det gjaldt især regler om tilbud, vedlæggelse af vedtægter og for forsamlingshusansøgningernes vedkommende vedlæggelse af regnskab.

 

I 2015 var der kr. 250.000,- i ubrugte midler . sikkert et resultat af, at der var første år med elektronisk ansøgningsskema. Disse blev overført til 2016 i form af en pulje til blivende kunst i LD. Sammen med et tilskud fra Aalborg Kommunes kunstfond på kr. 125.000, blev der bevilget 3x kr. 125.000,- til 3 landsbyer til kunstprojekter. Der var 10 gode ansøgninger, hvilket for os viser, at der er et ønske og et behov for mere kunst i LD.

 

Der er også ”Puljen til forskønnelse og udvikling af landsbyer” på kr. 4 mio. om året. Den har i nogle år nu givet mulighed for gennemførelse af nogle større og meget spændende projekter rundt om i LD. Det er efterhånden blevet til en del meget fine projekter rundt om.

 

Vi har også i det forløbne år haft et godt samarbejde med SUN-udvalg og forvaltning; uden den forvaltning var der sikkert ikke en landdistriktspolitik i AaK. Desværre er vores oplevelse, at landdistriktspolitikken ikke står særligt højt på listen i de andre forvaltninger. Det er forståeligt nok, at de mange prestigeprojekter i Aalborg by tager megen opmærksomhed og en stor bid af økonomien; men vi kunne godt ønske lidt mere opmærksomhed på de mange opgaver uden for Storaalborg. Der mangler fokus på byggegrunde, erhvervsudvikling, ældres vilkår, indkøbspolitik, transport, vedligehold af veje og cykelstier, m.v. Der er stadig arbejde at gøre for LAK.

 

 

Et godt eksempel er den netop vedtagne planstrategi for AaK. Der var indsat en ”tom” side ind i planstrategien omhandlende LD,- tom i den forstand, der var mange gode ord, men meget lidt konkret indhold. LAK sendte en høringsskrivelse til kommunen og fik ændret et par kommaer.

 

Landsbypedelordningen har haltet – desværre; der burde være masser at lave for dem i landsbyerne. Der er for tiden 2 pedeller tilbage af de 5 oprindelige, og der har tilsyneladende ikke været ønske om at få flere seniorjobbere tilknyttet ordningen. AaK har mere end 200 seniorjobbere, der arbejder for kommunen, som der i øvrigt ydes fuld statslig kompensation for. LAK læste i et referat, at pedellerne fra i år skulle overgå helt til entreprenørafdelingen og således ikke have funktion af landsbypedeller. Dette mente vi var i modstrid med aftalen om landsbypedeller, der blev indgået i 2013 på initiativ af daværende Rådmand Thomas Kastrup-Larsen. Vi har derfor haft møde med den relevante forvaltning, og der er åbnet for, at der kan komme flere i løbet af året. LAK vil opfordre medlemmerne til at gøre flittigt brug af ordningen.

 

LAK har siden april sidste år sammen med forvaltningen diskuteret muligheden for at få lavet et eventkatalog for forsamlingshusene, der indeholder elementer af aftenskolernes foredrag og evt. litteraturaftner med biblioteket. Vi håber, det i løbet af i år bliver muligt at få det på plads, så det kan virke fra den kommende sæson 2017/2018.

 

For nyligt havde Ulla Astman og Thomas Kastrup-Larsen et stykke i Nordjyske med titlen ”Det kører godt i Nordjylland”. Det handlede om de gode transportmuligheder i Nordjylland. En af pointerne var, at der, hvor der ikke kører bus, havde man flextaxier. I Aalborg Kommune har vi Nordjyllands dyreste flextaxiordning – kr. 12,50 pr km. Det kan ikke bestrides, at vi har en sådan ordning; men med en udgift på op til kr. 700,- ekstra for at komme i teateret er ikke realistisk. Desuden skal man køre hjem senest kl. 23. Den netop vedtagne nye taxalov har ikke forbedret transportmulighederne i LD. LAK efterlyser stadig bedre muligheder for transport i LD.

 

Den 22. april har LAK arrangeret en busrundtur til 3 landsbyer sammen med SUN-udvalget. Hensigten er at få bragt politikere og medlemmer sammen om at diskutere landdistriktspolitik. Det vil altså ikke dreje sig om at se på eller tale om lokale projekter i de 3 byer. Der er 3 emner på programmet i år; det er kultur, landsbypedeller/de grønne områder og transport. Vi håber på at kunne lave det til en årlig begivenhed og besøge et nyt område hvert år. I år besøges Mou, Vester Hassing og Langholt.

 

Der er kommunalvalg i år, og det ser ud til, at LD bliver et varmt emne denne gang; det skal vi naturligvis ikke lade passere i stilhed. I lighed med sidste valg, har LAK arrangeret et valgmøde med partiernes spidskandidater. Det vil foregå i Nørholm Forsamlingshus den 22. august kl. 19.00, hvor vi vil opfordre alle til at møde op og udæske politikerne nogle svar på alt det gode, de vil gøre for LD

 

Med venlig hilsen

Landsbyerne i Aalborg Kommune

Jørgen Folkvang, formand

Kystvej 38, Egense

9280 Storvorde

jip@folkvang.dk

Tlf. 22 21 51 85