LAK består af en bestyrelse på 6 personer, se områdefordeling ovenfor.

Bestyrelsen bruger rigtig meget tid på at gøre livet lidt lettere for landdistriktsforeningerne i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune bruger på mange måder LAK som fælles talerør til landsbyerne, hvorfor også kommunen er interesseret i, at LAK har mange medlemmer. Sidste år var vi 42 medlemslandsbyer.

 • LAK har 3 repræsentanter i AKA-indstillingsudvalget. Udvalget består i alt af 12 repræsentanter fra forskellige foreninger, samråd og andre interesseorganisationer. LAK varetager for tiden formandskabet. Udvalget indstiller til Sundheds- og Kulturudvalget hvilke landdistriksprojekter, der skal have økonomisk støtte. AKA-puljen er på i alt kr. 1.500.000.
 • LAK har 3 repræsentanter i indstillingsudvalget for “Puljen til forskønnelse og udvikling af landsbyer i Aalborg Kommune”. Indstillingerne godkendes af Sundheds- og Kulturudvalget og den samlede pulje er på kr. 4.000.000
 • LAK har 3 repræsentanter i følgegruppen for Aalborg Kommunes landdistrikspolitik. Følgegruppens medlemmer er de samme, som sidder i AKA-indstillingsudvalget. Følgegruppen drøfter gennemførelsen af Aalborg Kommunes vedtagne landdistrikspolitik, og kommer med anbefalinger til forbedringer af den forvaltningsmæssige gennemførelse.
 • LAK har 1 repræsentant i Det Grønne Råd, som er et dialogforum vedr. kommunens administration og planlægning indenfor natur, miljø og friluftsliv. Rådet omfatter repræsentanter fra 10 forskellige foreninger/interesseorganisationer,  3 repræsentanter fra forvaltningerne samt rådmanden.
 • LAK udnævner Årets Landsby og Årets Landsbyven ved den årlige generalforsamling. En hædersbevisning som de præmierede normalt er meget stolte af.
 • LAK hjælper sine medlemsforeninger med råd og støtte. Hvis ikke bestyrelsen har tilstrækkelig erfaring indenfor det pågældende område, så kender vi måske nogen der har.
 • LAK afholder samarbejdsmøder med rådmand og  forvaltningschefer.
 • LAK afholder samarbejdsmøder med de politiske udvalg.
 • LAK udarbejder kommentarer og ændringsforslag til mange af de politiske planer, der sendes ud i offentlig høring + mange flere.
 • LAK har kæmpet mange kampe, for at få bedre mobiltelefondækning og bredbåndforbindelse til landdistrikterne.
 • LAK formidler information via hjemmeside, hvor foreningerne kan hente nyttig information til deres landdistriktsarbejde.
 • LAK afholder konferencer om emner, som er vedrørende for personer og foreninger i landdistriktet.
 • LAK udsender nyhedsbrev til sine medlemmer