Til landsbyerne i Aalborg Kommune

 

LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00
Sønderholm Skole–Stadionvej 2, 9240 Nibe

1. Velkomst ved Formand Jørgen Folkvang
2. Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret
3. Det frivillige arbejde og projekter i Sønderholm – Årets Landsby 2017 – indlæg af en repræsentant for Sønderholm
4. Indlæg af samfundsforskerJohannes Andersen, Aalborg Universitet–Er borgere, forvaltning og politikere klar til mere borgerinddragelse?
5. Valg af dirigent
6. Formandens beretning til godkendelse
7. Beretning fra udvalg
8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
9. Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven
10. Forslag om ændringer af vedtægter
11. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. marts 2018)
12. Drøftelse af foreningens fremtidige virke – Fornyelse af landdistriktspolitikken
13. Fastsættelse af kontingent
14. Valg til bestyrelsen
15. Valg af suppleanter for de under pkt. 14 valgte bestyrelsesmedlemmer.
16. Valg af revisor og revisorsuppleant.
17. Eventuelt

Under generalforsamlingen serveres der en bid brød, kaffe, øl/vand

Hvis I endnu ikke har indbetalt kontingent (kr. 250,- ) kan dette indbetales på vores konto i Spar Nord 9226 2435702557 – Betaling kan evt. også ske på generalforsamlingen.

Over 80 % af alle landsbyer i Aalborg Kommune er nu medlem af LAK, men vi vil selvfølgelig gerne have alle med, så foreningen kan blive så handlekraftig som overhovedet mulig.
Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen; men det er selvfølgelig kun medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Jørgen Folkvang, formand
Kystvej 38, Egense
9280 Storvorde
jip@folkvang.dk – 22 21 51 85

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment