Nyheder

Når det er forår, spirer nye landdistriktsprojekter frem

AKA-puljen – mindre projekter – puljens størrelse kr. 1,5 mio.

Nye retningslinjer er vedtaget d. 25. februar 2015. Der er ikke mange ændringer, dog skal vi gøre opmærksom på følgende:

  1. Som noget helt nyt er der afsat kr. 100.000 til en såkaldt Kvikpulje til kulturelle arrangementer.  Ansøgninger til denne del af puljen kan ske løbende, og ansøger får besked inden 10 dage.
  2. Ansøgningen sendes ikke til bedømmelse hos AKA-udvalget, hvis ansøgningsskemaet ikke er udfyldt korrekt eller bilag mangler.

Landdistriktsafdelingen har ikke længere resourcer til at rykke ansøgerne for manglende bilag, men konsulenterne hjælper meget gerne med råd og vejledning i forbindelse med ansøgningen.

Læs derfor omhyggeligt – og i god tid – retningslinjerne og vejledningen til ansøgnings-skemaet, så der er tid til at fremskaffe alle nødvendige bilag. Hvis dette ellers overholdes, så er det nemt at søge AKA-puljen.

Sidste ansøgningsfrist er onsdag d. 1. april kl. 12.00.

Ansøgninger til forsamlingshuse og forsamlingssteder er først til efteråret.

Retningslinjer,ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema findes på:

http://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder/puljen-til-lokale-projekter-i-landdistriktet-aka

Puljen til forskønnelse og udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt – større projekter – puljens størrrelse kr. 4,0 mio. 

Ansøgningsbetingelserne for denne pujle er en smule mere kompliceret. Ansøgningerne behandles over 2 runder.

Til 1. bedømmelsesrunde kræves blot en projektbeskrivelse og forskellige faktuelle oplysninger.  Bedømmelsesudvalget udvælger derefter de projekter, som man ønsker nærmere analyseret / behandlet, og udpeger en kommunal projektleder, som skal hjælpe med at kvalificere projektet til næste bedømmelsesrunde.

Ved 2. bedømmelsesrunde udvælges hvilke projekter, der skal have støtte, og hvordan man bedst hjælper med projektgennemførelsen.

Sidste ansøgningsfrist til 1. runde er mandag d. 4. maj kl. 12.00

Mere om puljen findes på:

http://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder/puljen-til-forskoennelse-og-udvikling-i-landdistriktet