VELKOMMEN TIL LAK AALBORG

Tag del i lokalsamfundet!

LAK – Landsbyer i Aalborg Kommune

Vi er en paraplyorganisation for Samråd og Borgerforeninger i Aalborg Kommunes Landdistrikt.

Vores fornemste opgave er at øve indflydelse på politiske og forvaltningsmæssige beslutninger, således at landdistriktet og landsbyerne i Aalborg Kommune, både bliver hørt og tilgodeset i de beslutningsprocesser, der vedrører vores område.

Vi tilstræber et godt samarbejde mellem LAK og Aalborg Kommune. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Landdistriktsafdelingen i Kommunen og vi formidler gerne relevante offentlige informationer til vore medlemmer. Derfor er også kommunen interesseret i, at LAK har mange medlemmer og at vi dækker hele landdistriktet.

bagooground