LAK består af en bestyrelse på 7 personer, se hvem og tilhørsforhold her.

Bestyrelsen bruger rigtig meget tid på at arbejde politisk, men også på at servicere og gøre livet lidt lettere for samrådene og borgerforeningerne i Aalborg Kommunes landdistrikt.

  • LAK har 2 repræsentanter i Aalborg Kommunes Landdistriktsudvalg. Udvalget består af 6 repræsentanter – én fra hvert af kommunens planzoneområde, 4 byrådspolitikere og 2 personer fra LAK.
  • LAK har 1 repræsentant i Det Grønne Råd, som er et dialogforum vedr. kommunens administration og planlægning indenfor natur, miljø og friluftsliv. Rådet omfatter repræsentanter fra 10 forskellige foreninger/interesseorganisationer, 3 repræsentanter fra forvaltningerne samt rådmanden.
  • LAK udnævner Årets Landsby og Årets Landsby-ven ved den årlige generalforsamling. En hædersbevisning som de præmierede normalt er meget stolte af. Se de tidligere års kåringer af årets landsby og årets landsbyven.
  • LAK hjælper sine medlemsforeninger med råd og støtte. Hvis ikke bestyrelsen har tilstrækkelig erfaring indenfor det pågældende område, så kender vi måske nogen der har.
  • LAK afholder samarbejdsmøder med rådmand og forvaltningschefer.
  • LAK afholder samarbejdsmøder med de politiske udvalg.
  • LAK udarbejder kommentarer og ændringsforslag til mange af de politiske planer, der sendes ud i offentlig høring + mange flere.
  • LAK vil til stadighed investere meget energi i, at sikre gode og bæredygtige forhold for borgerne i Aalborg Kommunes Landdistrikt.
  • LAK formidler information via nyhedsbreve, og facebook, hvor foreningerne kan hente nyttig information til deres lokale landdistriktsarbejde.
  • LAK afholder konferencer om emner, som er vedrørende for personer og foreninger i landdistriktet.

Medlemskab af LAK koster 250,- kr. årligt og kan indbetales på vor konto i Spar Nord, reg. nr. 9226 kontonr. 2435702557. Husk at opgive navnet på din forening.